SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. GRYFITÓW
W SŁUPSKU

wtorek, 8 maja 2018

Interaktywne zabawy i gry matematyczne rozwijające umiejętność liczenia w poznanym zakresie liczbowym


Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej 3


TEMAT: Interaktywne zabawy i gry matematyczne rozwijające        umiejętność  liczenia w poznanym zakresie liczbowym.

DATA : 11.05.2018r.

CZAS: 45 min

METODY:

·       Podające: wyjaśnianie, opis,
·       Problemowe aktywizujące: gra dydaktyczna,
·       Programowana:  z użyciem komputera

FORMY  PRACY:

·       Zbiorowa jednolita,
·       Indywidualna jednolita,
·       Grupowa zróżnicowana.

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:
·       piłki
·       Kartoniki z działaniami matematycznymi ,
·       Butelki plastikowe
·       Przybory do pisania i arkusze papieru
·       Papierowe żabki
·       Sprzęt multimedialny: komputer, tablica interaktywna , rzutnik multimedialny,
·       Zasoby multimedialne
          www.matzoo.pl
          www.scholaris.pl
          https://pl.pinterest.com/
          http://www.nauczycielskiezacisze.pl
          http://www.serwis-matematyczny.pl

CELE ZAJĘĆ:

Uczeń:

● Potrafi liczyć w przód i w tył od danej liczby,
● Zapisuje  i odczytuje liczby w zakresie 100,
● Porównuje liczby w zakresie 100 , potrafi porządkować je malejąco i rosnąco,
● Umie dodawać i odejmować , mnożyć i dzielić w zakresie 100,
● Aktywnie  współpracuje w grupie podczas  wykonania zadania.


Nabywane umiejętności:
 
● Rozumienia zadania,
● Czytelnego zapisywania oraz odczytywania liczb w zakresie 100,
● Porównywania liczb w zakresie 100 i porządkowania ich malejąco lub rosnąco,
● Sprawnego dodawania i odejmowania , mnożenia i dzielenia w zakresie 100,
● Współpracy w grupie oraz w parze z kolegą w czasie wykonania zadania.

Kompetencje kluczowe:

● Porozumiewanie się w języku ojczystym,
● Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
● Kompetencje  informatyczne,
● Umiejętność uczenia się.

Przebieg zajęć:

Etap wstępny

1.    Wprowadzenie do tematu lekcji.
·       Zabawa „ Matematyczne muchy ”
https://pl.pinterest.com/
·       Zapowiedź tematu zajęć.
Dziś podczas wspólnych zabaw będziemy rozwiązywać zadania matematyczne i doskonalić  sprawność  dodawania , odejmowania , mnożenia i dzielenia w zakresie 100.

Etap realizacji


1.    Matematyczne koło fortuny – mnożenie i dzielenie http://www.nauczycielskiezacisze.pl
·       Kolorowe koło fortuny, na kole działania – mnożenie i dzielenie oraz nagrody i bankrut. Uczestnicy gry kolejno kręcą kołem.Za każde poprawnie rozwiązane działanie otrzymują punkt. Nagrodę zdobędzie ten, kto uzbiera najwięcej punktów.

2.     Ćwiczenia z tablicą interaktywną z zasobu multimedialnego doskonalące dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.
          www.matzoo.pl
         www.klasoteka.pl
        

3.     Gra „Matematyczne Bingo ”
             http://www.nauczycielskiezacisze.pl
·       Dzieci pracują w dwóch drużynach. Na kole fortuny umieszczone są iloczyny i ilorazy w zakresie 100. Drużyna kręci kołem dla drużyny przeciwnej, zaś ta zaznacza na karcie z liczbami wynik wylosowanego działania. Ta drużyna, której uda się wykreślić wszystkie  wyniki w rzędzie lub szeregu zgłasza „Bingo”. Wygrywa ta drużyna, która więcej razy trafi bingo

·       4.Matematyczne krzyżówki
                http://www.serwis-matematyczny.pl

Etap końcowy

    1.Samoocena ucznia.
·       Dzieci otrzymują karty samooceny. Wybierają i kolorują odpowiednie pole na kole :
- doskonale poradziłem sobie z wykonaniem zadań
              - większość zadań wykonałem poprawnie
              - miałem trudności, muszę jeszcze ćwiczyć


2. Refleksja na koniec zajęć:
- Które zadanie podobało ci się najbardziej?
-Czy matematyka może być rozrywką?
-Jakie umiejętności musisz ćwiczyć, żeby zadania matematyczne były  dla ciebie łatwe i przyjemne?


                                                                               Małgorzata Semeniuk