SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. GRYFITÓW
W SŁUPSKU

piątek, 11 maja 2018

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED TESTEM- klasa 3 – EDUKACJA MATEMATYCZNA

Imię i nazwisko.......................................................... klasa ................
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED TESTEM – EDUKACJA MATEMATYCZNA
1 Zapisz cyframi liczby:
a) osiemset pięćdziesiąt siedem __________                    b) sześćset cztery __________
2 Zapisz słowami liczby:
a) 902 _____________________________________   b) 45__________________________________
3 Zapisz liczby od najmniejszej do największej.
582 , 528, 298, 878, 542, 620, 505
________________________________________
4 Oblicz sumy i iloczyny.
37 + 8 = ________ 9 ∙ 7 = ________   620 + 60 = _____
48 + 16 = ________ 3 · 8 = ________ 800 + 150 = _____
628 + 9 = ________ 4 ∙ 10 = ________ 45 + 48 = _____
5 Oblicz ilorazy. Wykonaj sprawdzenia.
25:5  = ________ Spr. ___________________              60: 2 = ________ Spr. ___________________
81 : 9 = ________ Spr. ___________________            42 : 7 = ________ Spr. ___________________
6. Wpisz w wykropkowane miejsca odpowiednie liczby.
19 +........  = 35 38 + .........  = 50      ........... + 28 = 42             12 + ...... = 60
86 – .......  = 79 ......... – 10 = 74   42 – ........ = 29        100 - ..... = 29
7.Rozwiąż zadanie:
Jednego dnia Alek przeczytał 27 stron książki o podróżnikach. Następnego dnia przeczytał o 14 stron więcej. Ile stron przeczytał Alek drugiego dnia?
Rozwiązanie: ______________________________________________
Odp.: ____________________________________________________
8. Zapisz rozwiązania. Ile czasu upłynie:
a) od 9.00 do 12.00  - ...................................................
b) od 19.50 do 21.00 - .....................................................
9. Rozwiąż zadanie:
Magda, Ela, Monika i Paulina urodziły się w tym samym roku: Magda – 9 lipca, Ela – 10 sierpnia, Monika – 14 października, a Paulina – 23 kwietnia. Zapisz imiona dziewczynek w kolejności od najstarszej do najmłodszej.
Pod imionami zapisz daty urodzenia – miesiące znakami rzymskimi.

______________ ______________ ______________ ______________

Opracowała Katarzyna Kokos