SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. GRYFITÓW
W SŁUPSKU

PROJEKTY EDUKACYJNE
2017/2018
1.BEZPIECZNIE DO SZKOŁY
2. DBAMY O ZDROWIE
3. JESTEŚMY POLAKAMI
4. CZEKAMY NA ŚWIĘTA
5. W KARNAWALE
6. CZYTAM JA, CZYTASZ TY

- I read, you read.
7. WIOSENNE PRZEBUDZENIE
8. SOS DLA ZIEMI
9.ZAWODY NASZYCH RODZICÓW
10. ŚWIĘTO SZKOŁY