SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. GRYFITÓW
W SŁUPSKU

środa, 1 marca 2017

Scenariusz imprezy - BAL KARNAWAŁOWY

Karolina Bulera
Jolanta Jarmuł

Scenariusz balu karnawałowego w klasach I – III
„ Baśniowy bal ”
 rok szkolny 2016/2017
Cele
Cele główne:
- zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej i zachęcenie do jej kultywowania,
- rozwijanie aktywności ruchowej, muzycznej, artystycznej,
- kształcenie umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery życzliwości i współpracy,
- wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju,
- rozwijanie pozytywnych relacji w grupie,
- dostarczenie dzieciom radości z wcielenia się w role różnych postaci,
Cele szczegółowe. Uczeń:
- zna tradycje związane z karnawałem,
- rozpoznaje postacie oraz muzykę z bajek,
- potrafi integrować się podczas wspólnych zabaw i tańców,
- potrafi być aktywnym i twórczym podczas zabaw i konkursów,
- odczuwa potrzebę zabawy i ekspresji ruchowej,
- dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego – wyraża je pląsając lub tańcząc,
- wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki,
- potrafi tańczyć w rytm słyszanej melodii.

Formy:
 indywidualna, grupowa, zespołowa

Metody:
 aktywizujące, zabawowe, metoda pedagogiki zabawy „Klanza”

Miejsce:
 sala gimnastyczna

Czas:
 45 minut  

Dekoracja:
 napis "Bal karnawałowy", maski papierowe, kolorowe balony, serpentyny.

Środki dydaktyczne:
 muzyka, zagadki muzyczne, quiz o bajkach, rekwizyty do konkursu, nagrody dla uczestników

PRZEBIEG IMPREZY:
1.Piosenka powitalna – „W karnawale”. Prezentacja strojów uczestników balu.
2. Powitanie:
Na przerwę w muzyce dzieci witają się ze sobą w określony przez prowadzącą sposób:
1. Mówimy „Cześć” i podajemy sobie dłoń, 2. Mówimy „Hej” i klaszczemy w obie dłonie partnera, 3. Mówimy „Okej” i przybijamy „żółwika”.
2. Przerywnik muzyczny powtarzany co jakiś czas (na melodię zabawy „Pingwin”).
„O jak przyjemnie i jak wesoło,
na balu bawić się, się, się.
Uśmiech na prawo, uśmiech na lewo,
i tańczyć i tańczyć dziś tańczyć chcę”
4. Zabawa integracyjna „Tańczymy na balu” na podstawie zabawy „Ludzie do ludzi”. Dzieci tańczą w parach. Na hasło np. "plecy do pleców" -  pary tańczą, dotykając się plecami - "dłonie do dłoni", "łokcie do łokci", "ucho do kolana" itp. Na polecenie "Tańczymy na balu" wszyscy zmieniają partnerów. Zabawa zaczyna się od nowa.
5. Taniec na gazetach. Nauczyciel wybiera chętne pary do tańca. Pary mogą poruszać się tylko na gazetach. Na przerwę w muzyce zmniejszamy gazetę o połowę. Wygrywa para, która najdłużej utrzyma się na gazecie.
6. Piosenka z pokazywaniem „Ram zam zam”.
7. Konkurs dla dzieci wybranych przez wychowawców: ” Jaka to baśń?”
Dzieci na podstawie kilku podanych przez nauczycielkę haseł odgadują tytuł baśni.
Buty, ogon, kapelusz  ("Kot w butach")
Piernik, chatka, baba Jaga ("Jaś i Małgosia")
Babcia, wilk, gajowy ("Czerwony Kapturek")
Matka chrzestna, bal, dynia ("Kopciuszek")
Miodek, Krzyś, las („Kubuś Puchatek”)
Wrzeciono, królewicz, zamek ("Śpiąca Królewna")
Kołyska z orzeszka, kret, jaskółka ("Calineczka")
Lód, bałwan, siostra („Kraina Lodu”)
Krasnale, zatrute jabłko, czarownica („Królewna Śnieżka”)
Szir Kan, dżungla, niedźwiedź („Księga dżungli”)
8. Konkurs „Pociągnij za sznurek”.
Pod kocem lub chustą ukryte są elementy kojarzone z baśniami i bajkami, przywiązane na sznurkach. Zadaniem uczestnika jest pociągnąć za sznurek i odgadnąć tytuł bajki lub baśni po skojarzeniu (pantofelek, jabłko, lusterko, czerwona czapeczka, złota rybka, koszyczek, pierniki lub ciasteczka, zegar, ziarnko grochu, śnieżynka, doniczka, but, jajko, poduszka, zapałki, osiołek,). W konkursie bierze udział  1 osoba z klasy wybrana przez wychowawcę.
9. Konkurs muzyczny dla chętnych. Czy znasz tekst piosenki?
Prowadzący wypowiada tytuł piosenki znanej z bajki lub baśni. Zadaniem uczestnika jest uzupełnić tekst piosenki (zaśpiewać fragment).
„ Pszczółka Maja”, „Kubuś Puchatek”, „ Kraina lodu”,
10. Swobodne tańce do piosenek „ Ona tańczy dla mnie”, „Wyginam śmiało ciało”, „Gangam style”, „Ale ale Aleksandra”, „Tańcz, tańcz, tańcz”.

 11. Podziękowanie za wspólną zabawę. Wręczenie uczniom słodkich upominków. 

poniedziałek, 17 października 2016

Jak możemy uczcić Święto Niepodległości w naszej szkole?

W klasie przeprowadzamy burzę mózgów. Wybieramy najciekawsze i najbardziej popularne pomysły. Następnie wpisujemy do ankiety w pole "Type your answer here"( jeśli pomysł jest już na liście pod oknem dialogowym, klikamy w niego i zatwierdzamy przyciskiem SUBMIT), dopisujemy tylko nowe hasła. Zadanie należy wykonać do 21 października 2016 r. Po tym terminie, ankieta zostanie zamknięta. Przejdziemy do następnego modułu działań. Projekt można umieścić w dzienniku.


Zegary


Przedstawiam propozycje wykonania przez dzieci zegarów do nauki odczytywania godzin. Pierwszy zegar jest wykonany z płyty cd. Cyfry wpisujemy markerem lub naklejamy karteczki. Wskazówki wpinamy pinezką do korka lub nakrętki po napojach i zabezpieczamy plasteliną. Drugi zegar wykonany z 2 sklejonych ze sobą talerzyków papierowych. Talerzyk pierwszy jest ponacinany między cyframi, aby na spodnim talerzyku wpisać godziny popołudniowe. Wskazówki doczepione również za pomocą pinezki do nakrętki po napojach.  
Pomysły zaczerpnięte z Internetu.

Karolina Bulera

środa, 15 czerwca 2016

Język obcy –nam nie obcy- pokaz talentów

SP5 w Słupsku

CZAS TRWANIA: w zależności od zgłoszeń
KLASY: 1-6  
PROWADZĄCY: Katarzyna Kokos,  Renata Rzepecka
TEMAT: Dzień Języków Obcych- pokaz talentów
CEL OGÓLNY:
 • Prezentacja wiadomości i umiejętności językowych uczniów ( język angielski i niemiecki)
 • Motywowanie uczniów do nauki języków obcych.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • integracja klas przygotowujących imprezę.
 • podkreślenie potrzeby nauczania różnych języków i roli wielojęzyczności w zjednoczonej
Europie,
 • poprawienie świadomość istnienia i szacunku dla wszystkich języków,
 •  zwiększenie motywacji do ustawicznego kształcenia językowego
Metody pracy: drama, piosenka, wiersz, konkurs- do wyboru uczestników
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Pomoce: magnetofon do odtworzenia podkładu muzycznego,  scenografia, rzutnik

Plan ramowy:
1. Podanie informacji na temat Dnia Języków Obcych.
2. Część artystyczno – rozrywkowa: w zależności od zgłoszeń klas, osób indywidualnych lub zespołów
3. Komisja- przyznaje typuje zwycięzców i wręcza nagrody.(Dyrekcja i nauczyciele języków obcych)

Szczegółowy plan uroczystości obchodów ,,Dnia Języków Obcych”
DZIEŃ DOBRY, HELLO, GUTEN TAG
Prowadząca1: W dniu dzisiejszym chcielibyśmy skupić naszą uwagę na nauce języków obcych. Dziś musimy uświadomić sobie jak wiele korzyści przynosi człowiekowi nauka języków obcych. Dzięki znajomości języków możemy lepiej zrozumieć innych ludzi oraz bliżej poznać ich tradycje i kulturę.
Prowadząca2:
W dzisiejszym świecie zagraniczne wycieczki lub wyjazdy w celach turystycznych lubzarobkowych stały się bardzo popularne i w takich sytuacjach umiejętność nawiązania rozmowy z mieszkańcami innego kraju jest wręcz niezbędna. A w naszym kraju ? Tutaj również coraz częściej spotkamy obcokrajowców, którzy będą potrzebować naszej pomocy np. w odnalezieniu banku, szpitala czy poczty. Czy ich zrozumiemy i pomożemy im, czy też „będziemy trzymać język za zębami” ?
Prowadzące razem: Wniosek jest jeden: JĘZYKÓW OBCYCH WARTO SIĘ UCZYĆ!
Prowadząca 1: Starajmy się więc być bardziej otwarci na naukę języków, gdyż nigdy nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach ta umiejętność nam się przyda.
Przedstawianie występów poszczególnych klas, uczniów przez prowadzące
Łamańce językowe jako przerywniki:
He has a hat in his hand.
I feel I need a deep sleep.
Six little kittens lost their mittens.
A little girl with a pretty curl.
The cook took a good look at the cookery book.
Pytania dla uczniów -jako przerywniki ( nagrody za odpowiedź):
 • Podaj nazwy 3 kolorów w języku angielskim ( kolory flagi Wielkiej Brytanii).
 • Co oznacza zwrot "Sorry I'm Late''
 • Jaką liczbę oznacza słowo thirty?
 • Jak brzmi słowo mama w języku angielskim ( mum, mother, mummy)
 • Co śpiewają angielskie dzieci, gdy ktoś ma urodziny?
 • Jak nazywa się flaga Wielkiej Brytanii?
 • Kiedy Anglik powie Good morning, a kiedy Good afternoon?
 • Jakie państwa wchodzą w skład Wielkiej Brytanii?
 • Kto w Anglii sprawuje władzę ??
 • Siedziba królowej angielskiej to...?
 • Najsłynniejsza rzeka przepływająca przez Londyn to....?
 •  Jaka jest różnica między pytaniem "How are you? i "How old are you'?
 • Najsłynniejszy twórca literatury angielskiej to ......?
 •  Podaj nazwę rodzaju spódnicy noszonego przez Szkotów.
Podsumowanie, wręczenie nagród - komisja
Prowadząca 2: Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim. Mamy nadzieję, że dzisiejsza uroczystość z okazji Dnia Języków Obcych utwierdziła Was w przekonaniu, że warto poznawać inne języki.

DO WIDZENIA, GOODBYE, AUF WIEDERSEHEN

Opracowały:K.Kokos i R.Rzepecka

wtorek, 14 czerwca 2016

Gdyby rybka umiała mówić

Instrukcja wykonania pracy .1 Przygotuj potrzebne materiały i narzędzia .

Potrzebujesz:
> kolorową kartkę formatu A-3 jako tło dla rybki (do wyboru kolor zielony,ciemnozielony,biały, niebieski,granatowy,szary lub inny)
> dowolnego koloru kartkę lub wycinankę formatu A-4 do wykonania rybki
> do utworzenia fali morskiej użyj kartki w kolorach :biały,ciemnozielony,niebieski,granatowy, szary lub inny (do wyboru)
> pasek ciemnej kartki do wycięcia : oczu,otworu gębowego,skrzeli,płetw
> nożyczki,klej,ołówek,pióro lub kolorowy mazak

2 Kartkę do wykonania rybki zegnij wzdłuż. Zaczynając od linii zgięcia ołówkiem narysuj połowę kształtu rybki ,wytnij i rozłóż.

3 Rybkę naklej na wybrane tło, głową po skosie w dół.

4 Z ciemnego paska wytnij mały trójkąt (otwór gębowy) ,kółko (oko) i kilka cieniutkich pasków na płetwy.

5 Naklej elementy na właściwe miejsce na rybce. Twoja rybka jest gotowa.

6 Z wybranego koloru wzdłuż kartki wytnij dowolnego kształtu fale ,o odpowiedniej wielkości .

7 Wycięte fale naklej w poprzek kartki A-3 tak,by wystawała głowa Twojej rybki.

8 Na dole kartki przyklej kartę pracy.

Zapisz piórem lub mazakiem odpowiedź na pytanie : Gdyby rybka umiała mówić, to co by powiedziała? Życzę twórczej pracy i zabawy!

KARTA PRACY DO POBRANIA

Przygotowała: Beata Budnicka

Zdrowo jem-więcej wiem -stawiam na zdrowie i promuję zdrowy styl życia. Mini - program„…Nic nad zdrowie ani lepszego,
ani droższego…”
(Jan Kochanowski)
           
 Cele mini – programu:

Cele ogólne programu:

·       w zakresie wiedzy:
- poznawanie zasad funkcjonowania własnego organizmu
- poznanie zasad zdrowego stylu życia
- poznawanie przepisów ruchu drogowego i zasad zachowania się na drogach, warunkujących bezpieczeństwo
- poznawanie zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

·       w zakresie umiejętności:
- planowanie i podejmowanie działań sprzyjających własnemu rozwojowi fizycznemu, psychicznemu i emocjonalnemu
- wdrażanie do zdrowego i racjonalnego odżywiania
- samodzielne przygotowanie zdrowego posiłku
- kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej
- kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia (pożarów, zatruć) w czasie zabaw ruchowych, gier sportowych,
- wdrażanie do właściwego reagowania na kontakty z osobami obcymi

·       w zakresie postaw:
- kształtowanie nawyków higienicznych i zdrowego stylu życia
- kształtowanie postawy asertywnej
- kształtowanie umiejętności rozróżniania zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi.


Cele szczegółowe: 

Żywność i żywienie
- pogłębienie wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania się, poznanie i uzupełnianie piramidy żywieniowej;
- uświadomienie wartości odżywczych warzyw i owoców;
- rozumienie potrzeby zachowania higieny podczas sporządzania posiłków i kulturalnego spożywania ich;
- przygotowanie prostych posiłków (sałatki, soki, koktajle, kanapki);
- rozumienie konieczności zdrowego odżywiania się, planowanie jadłospisu;
- zachęcanie do spożywania zdrowych posiłków.

Higiena osobista i zdrowie własnego ciała
- kształtowanie nawyków higienicznych;
- pogłębianie wiedzy na temat higieny własnej, otoczenia oraz środków czystości;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za czystość i estetykę;
- dostarczanie wiedzy na temat budowy i funkcjonowania własnego organizmu;
- uświadomienie niekorzystnego wpływu hałasu na zdrowie;
- uświadomienie znaczenia właściwej długości snu dla organizmu;
- rozumienie zachowania odpowiedniej postawy ciała podczas pracy i wypoczynku;
- rozumienie potrzeby porządkowania miejsca pracy i zabawy;
- rozumienie potrzeby dbania o swoje zdrowie, dostosowania ubioru do pogody, zażywania witamin i lekarstw w czasie choroby.

Ruch to zdrowie
- rozwijanie aktywności fizycznej;
- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu;
- ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
- kształtowanie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń i zabaw;
- zachowanie dyscypliny podczas zajęć ruchowych.

Moje bezpieczeństwo
- pogłębienie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się na drodze, w szkole, podczas gier  i zabaw ruchowych;
- wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się urządzeniami gospodarstwa domowego;
- zapoznanie ze sposobami zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia;
- uświadomienie, że szybka informacja ratuje życie;
- nabywanie umiejętności właściwego zachowania się wobec osób;
- kształtowanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji i rozwiązywania problemów;
- dostarczanie wiedzy o prawach dzieci.
Działy do realizacji

Problematyka uwzględniona w mini-programie obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zdrowy styl odżywiania.
2. Higiena osobista.
      3. Higiena pracy i wypoczynku.
4. Sport to zdrowie.
5. Bezpieczeństwo w szkole i w domu.
6. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
7. Zagrożenia.


  Proponowana tematyka zajęć, realizowana na bieżąco lub w razie potrzeb, w ciągu całego I etapu kształcenia (klasy 1-3):

 Zdrowy styl odżywiania

1. Jakie produkty są zdrowe dla naszego organizmu, co nam szkodzi? Tworzenie piramidy żywieniowej.
2. Zasady zdrowego odżywiania się. Planowanie jadłospisu.
3. Wartości odżywcze warzyw. Przygotowanie sałatki warzywnej, dekorowanie potraw.
4. Przygotowanie kanapek.
5. Przygotowanie sałatki owocowej. Wartości odżywcze owoców.
6. Przygotowanie soku owocowego, koktajlu owocowego. Znaczenie mleka i jego przetworów w diecie człowieka.
7. Kolorowe Dni w szkole – lekcje przygotowywane przez uczniów na temat wybranego losowo owocu lub warzywa.
8. Zioła w naszym jadłospisie – lekcje przygotowywane przez uczniów na temat wybranych losowo ziół.
9. Kubek świeżej herbaty ziołowej dla każdego ucznia – akcja szkolna.
10. Uprawa ziół na parapecie szkolnym.
11. Konkursy plastyczne, konkurs wiedzy o zdrowym stylu odżywiania.


Higiena osobista
 
 1. Jak dbać o higienę jamy ustnej? Poznanie zasad działalności Klubu Wiewiórka. Prelekcja pani pielęgniarki.
  2. Wizyta w gabinecie stomatologa.
  3. Dlaczego musimy dbać, aby ręce, włosy i całe ciało były czyste?
  4. Dbamy o swoje zdrowie – wywiad z panią  pielęgniarką.
  5. Wycieczka do apteki. Rozmowa z aptekarzem.
  7. Konkurs wiedzy o higienie.
  8. Spotkanie z pediatrą.
  9. Przygotowanie inscenizacji nt. higieny osobistej..
10. Konkursy plastyczne.


Higiena pracy i wypoczynku

1. Jak spędzamy wolny czas, na czym polega odpoczynek czynny i bierny? Jak zaplanować swój dzień? Mój dzień bez telewizora – konkurs plastyczny.
2. Jak przyjemnie i bezpiecznie organizować zabawy na świeżym powietrzu w czasie ferii zimowych? Propozycje bezpiecznych zabaw zimowych - konkurs plastyczny.
3. Jak przyjemnie i bezpiecznie organizować zabawy na świeżym powietrzu w czasie wakacji letnich? Propozycje bezpiecznych gier i zabaw dla dzieci. Wykonanie w grupach gry planszowej.


Sport to zdrowie

1. Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, ćwiczenia, zabawy ruchowe. Zajęcia na boisku  szkolnym o każdej porze roku oraz w różnych warunkach atmosferycznych.
2. Jakie dyscypliny sportowe możesz uprawiać w swojej szkole, miejscowości? Udział w SKS, innych kołach rozwijających zainteresowania.
3. Turnieje sportowe.
4. Gry terenowe.
5. Sportowa długa przerwa – gry i zabawy na korytarzu szkolnym – bilard, tenis stołowy, gra w klasy itp.
5. Konkurs plastyczny.

Bezpieczeństwo w szkole i w domu

1. Jakie działania człowieka mogą wywołać pożar, jak zachować się w czasie pożaru? Jak zachować się w czasie burzy i huraganu?
2. Spotkanie z panią pedagog - jak zachowywać się w kontaktach z nieznajomymi i jak rozróżnić zły dotyk od dobrego?
3. Spotkanie z policjantem.
4. Wizyta w miejscowej straży pożarnej, spotkanie ze strażakami.
4. Konkurs plastyczny.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

1. Jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po różnych drogach (także o zmierzchu)? Co oznaczają niektóre znaki drogowe?
2. Jak wezwać pomoc i udzielić pierwszej  pomocy poszkodowanym? Numery alarmowe.
3. Konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny na drodze”.
4. Udział w konkursie wiedzowym nt. Jesteśmy bezpieczni na drodze.
5. Wyjście do Miasteczka Drogowego.
6. Krótki rajd rowerowy.

Pierwsza pomoc

1. Co można znaleźć w apteczce? Nauka udzielania pierwszej pomocy. Jak postąpić, gdy się skaleczysz, z nosa leci krew lub oparzysz się?
2. Kurs Małego Ratownika.
3. Konkurs plastyczny.
4. Spotkanie z ratownikiem medycznym.
5. Wizyta w szpitalu, rozmowa z lekarzem na izbie przyjęć.
6. Konkurs plastyczny.

Pamiętajmy, że poprzez przekazanie najmłodszym wiedzy o zdrowiu i profilaktyce, prawidłowym odżywianiu, aktywnym stylu życia, bezpieczeństwie szeroko rozumianym, czyhających zagrożeniach, następuje kształtowanie ich prawidłowych postaw, umiejętności i codziennych nawyków, procentujących w dojrzałym życiu prawidłowym funkcjonowaniem.


mgr Mirosława Skalna


Słupsk, 2014