SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. GRYFITÓW
W SŁUPSKU

poniedziałek, 14 maja 2018

POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED TESTEM- KLASA 3 – EDUKACJA POLONISTYCZNA


Imię i nazwisko.......................................................... klasa ................
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI PRZED TESTEM – EDUKACJA POLONISTYCZNA
1. Przeczytaj uważnie tekst i wpisz brakujące litery: u, ó, rz, lub ż.
Wiosna to piękna pora roku. K....ewy i d....ewa pokryly się świe....ą zielenią. Mr....wki wyszły z zimowych kryj....wek. Ptaki powr....ciły z ciepłych kraj.....w.  K...yś wytycza g....ądki w ogr....dk...... Ma....enka sieje na nich og.....rki, ....odkiewkę i b....raki.
- podkreśl w tekście 3 rzeczowniki w liczbie mnogiej.
- wypisz z tekstu 2 wybrane czasowniki:  ......................................., ................................................
- wypisz z tekstu 3 przymiotniki: ...................................., .........................................., ............................
2. Uzupełnij zdania dowolnymi czasownikami:
Malarz ........................ obraz.    Mama ................................... obiad.    Tomek............................ znaczki.
3. Napisz podane rzeczowniki w liczbie pojedynczej:
lody -                                                  wozy -                                                             woły –
stoły -                                                  doły -                                                              pędzle –
4. Określ rodzaj rzeczowników:
skowronek – rodzaj .........................                            kurczątko – rodzaj .................................
dom – rodzaj...................................                            kuchnia – rodzaj .....................................
5. Do podanych rzeczowników dopisz przymiotniki:
książka  - ciekawa                                            ciasto -                                                            babcia –
jabłko -                                                            słońce -                                                           cytryna –
6. Ułóż zdania z wyrazami: ołówek,  samochód.
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
7. Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej: król, chór, kłótnia, przerwa, dojrzały, wrzos, szachy
..............................................................................................................................................................................
8. Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym:
miękki -                                                                      smutny –
wysoki -                                                                      gruby -
szybki -                                                                       ładny –
9. Odpowiedz całymi zdaniami na pytania:
Czym zajmuje się piekarz? .................................................................................................................................................
Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie? ...................................................................................................................
Jak nazywa się ostatni miesiąc w roku? .............................................................................................................................

Opracowała: Katarzyna Kokos