SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. GRYFITÓW
W SŁUPSKU

niedziela, 10 czerwca 2018

Podłogowe gry planszowe i zabawy zespołowe- dodawanie, odejmowanie i mnożenie w zakresie 30.


Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej 2


TEMAT: Podłogowe gry planszowe i zabawy zespołowe- dodawanie, odejmowanie i mnożenie w zakresie 30.

DATA : 08.02.2017r.

CZAS: 45 min

METODY:

·       Podające: wyjaśnianie, opis, dyskusja
·       Problemowe aktywizujące: gra dydaktyczna,
·       eksponujące: pokaz połączony z przeżyciem

FORMY  PRACY:

·       Zbiorowa jednolita
·       Indywidualna jednolita
·       Grupowa zróżnicowana
·       Programowana:  z użyciem komputera

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:
·       Lizaki matematyczne
·       Arkusz  z kartą pracy w  dużym rozmiarze  - wykreślanka z hasłem
·       Podłogowa gra planszowa
·       Przybory do pisania i arkusze papieru z planem gry
·       Kostki do gry i kolorowe kubeczki  do napojów
·       Kartoniki z działaniami matematycznymi
·       Czapka kierowcy i kierownica
·       Sprzęt multimedialny: komputer, tablica interaktywna , rzutnik multimedialny,
·       Zasoby multimedialne

CELE ZAJĘĆ:
Uczeń:

● Przekłada czynności na język znaków i działań matematycznych,
● Zapisuje  i odczytuje, porównuje i porządkuje  liczby w zakresie 30,
● Wykorzystuje swoje wiadomości w matematycznych grach towarzyskich i zabawach ruchowych,
● Dokonuje obliczeń w zakresie  30,
● Aktywnie  współpracuje w grupie podczas  wykonania zadania.

Nabywane umiejętności:

● Słuchania i dekodowania treści tekstu (dyktando  matematyczne),
● Rozumienia zadania,
● Czytelnego zapisywania oraz odczytywania liczb w zakresie 30,
● Porównywania  i porządkowania liczb w zakresie  30
● Sprawnego dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia  w zakresie 30,
● Efektywnego współdziałania w grupie oraz poczucia odpowiedzialności  za naukę i własne działanie

Kompetencje kluczowe:

● Porozumiewanie się w języku ojczystym,
● Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
● Kompetencje  informatyczne,
● Umiejętność uczenia się.

Przebieg zajęć:

Etap wstępny

1.    Wprowadzenie do tematu lekcji.
·       Rozgrzewka matematyczna – „Pająk idzie”
Nauczyciel przeprowadza matematyczne dyktando. Dyktuje uczniom tekst, a ich zadaniem jest dokonanie obliczeń w pamięci. Następnie  dzieci wybierają lizaki matematyczne i prezentują  uzyskane przez siebie wyniki. Następuje korekta błędnych odpowiedzi.
·       Wykreślanka matematyczna
Na tablicy znajduje się duży arkusz papieru z działaniami  matematycznymi. Do działań przyporządkowane są litery. Zadaniem dzieci jest odnaleźć i wykreślić błędne działania. Z pozostałych działań uporządkowanych malejąco otrzymamy hasło „Gry planszowe”                                 
·      Nauczyciel zapowiada uczniom, że na dzisiejszych zajęciach podczas zabaw będą  doskonalić sprawność rachunkową oraz konstruować  gry planszowe.

Etap realizacji

1.Podłogowa gra planszowa
Nauczyciel rozkłada na dywanie papierowe kółka w trzech kolorach, w formie gry planszowej oraz przedstawia dzieciom strategię gry. Pionkami są kolorowe plastikowe kubeczki. Na polach znajdują się zagadki i działania matematyczne. Dobieramy dzieci w kilkuosobowe drużyny. Każda drużyna po kolei rzuca kostką do gry i przesuwa się po planszy zgodnie z ustalonymi zasadami. Wygrywa drużyna, która poprawnie rozwiąże zagadki i działania i jako pierwsza dotrze do mety.

2.Konstruowanie gry planszowej do bajki „Nie płacz Koziołku”

·       Zaprezentowanie treści bajki
·       Wykorzystanie gotowej planszy przygotowanej przez nauczyciela
·       Wymyślanie pułapek w formie działań matematycznych
·       Prezentacja gry
·       Wspólna zabawa

 3.Zabawa „Autobus”
     Jeden z uczniów odgrywa rolę kierowcy autobusu. Pozostali uczniowie są      
     pasażerami. Otrzymują bilety z działaniami na dodawanie, odejmowanie,
     mnożenie lub dzielenie. Kierowca podjeżdżając na przystanek podnosi
     tabliczkę z numerem autobusu. Wsiadają ci pasażerowie, których wynikiem
     jest liczba będąca numerem autobusu. Za każdym razem jest to inna liczba.

4.Ćwiczenia z tablicą interaktywną z zasobu multimedialnego rozwijające sprawność rachunkową  w zakresie 30.

Etap końcowy

    1.Samoocena ucznia.
·       Dzieci otrzymują karty samooceny. Wybierają i kolorują odpowiednie kredki :
- doskonale poradziłem sobie z wykonaniem zadań
              - większość zadań wykonałem poprawnie
              - miałem trudności, muszę jeszcze ćwiczyć

2. Refleksja na koniec zajęć:
- Które zadanie podobało ci się najbardziej?
-Jakie umiejętności musisz ćwiczyć, żeby zadania matematyczne były    dla ciebie łatwe i przyjemne?

Małgorzata Semeniuk