SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 IM. GRYFITÓW
W SŁUPSKU

czwartek, 24 sierpnia 2017

BEZPIECZNIE DO SZKOŁY - projekt edukacyjny

Cel główny:


  • Kształcenie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych oraz bezpieczeństwo uczestnictwa w ruchu drogowym.


Cele szczegółowe:
Uczeń:
  • zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach;
  • rozpoznaje znaki drogowe;
  • ilustruje sytuacje na ulicy;
  • śpiewa piosenki;
  • wygłasza wiersz z pamięci

DZIAŁANIA I ZADANIA

1.STWORZENIE TEMATYCZNEJ, INTERAKTYWNEJ BAZY MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH
  1. szablon
  2. materiały dydaktyczne podzielone na działy: film dydaktyczny;, gry i ćwiczenia iinteraktywne; karty pracy, szablony, instrukcje;piosenki, wiersze i inne teksty


2. ZAJĘCIA TEMATYCZNE, POGADANKI, SPOTKANIE Z POLICJANTEM.


3. GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH - DEKORACJA SZKOŁY


4. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE NA ULICY


5. NAUKA PIOSENKI LUB WIERSZA


EFEKT KOŃCOWY PROJEKTU:
  • film z realizacji projektu
(nauczyciele dostarczają po jednym   zdjęciu(640) z każdego zadania.

Film i baza materiałów  zostaną umieszczone na stronie szkoły

Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet